Hans Järtas medalj till tre pristagare

Hans Järtas medalj

I samband med att Riksarkivet firar 400 år delas Hans Järtas medalj ut till tre personer. Årets pristagarna är Karin Bojs, Johan Hirschfeldt och Elisabeth Thorsell. Medaljen delas ut till ”en person, i första hand utanför den statliga arkivorganisationen, som gjort väsentliga insatser för att främja arkivverksamheten i riket”.

Karin Bojs är vetenskapsjournalist och författare. Hennes bok Min europeiska familj – de senaste 54 000 åren utsågs till Årets bok om svensk historia 2015 och har översatts till flera språk. Bojs senaste större verk är Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren tillsammans med Peter Sjölund. Boken utsågs till Årets bok om svensk historia 2016.

Riksarkivets motivering:
”Karin Bojs har stimulerat arkivens användning genom sitt författarskap, som belyser hur naturvetenskapliga metoder kan kombineras med forskning i skriftliga källor och hur akademiska forskningsresultat kan kompletteras med privatpersoners släktforskning.”

Johan Hirschfeldt har varit president i Svea hovrätt och justitiekansler. Bland hans övriga uppdrag märks ordförandeskapet i 2005 års katastrofkommission. I sina skrifter har han bland annat behandlat rättshistoriska problem och tryckfrihetsfrågor. Åren 2008–2016 var han ledamot av Riksarkivets insynsråd.

Riksarkivets motivering:
”Johan Hirschfeldt har genom sitt engagemang för det öppna samhället och som verksam ledamot av Riksarkivets insynsråd gjort viktiga insatser för att främja svensk arkivverksamhet i bredaste bemärkelse.”

Elisabeth Thorsell, genealog och författare, har bland annat varit ledamot av styrelserna för Genealogiska föreningen och Sveriges Släktforskarförbund samt redaktör för Släkthistoriskt forum och Svenska släktkalendern. Bland hennes skrifter märks handboken Släktforskning – vägen till din egen historia, som alltsedan 1993 getts ut i flera upplagor.

Riksarkivets motivering:
”Elisabeth Thorsell har som förgrundsgestalt inom släktforskarrörelsen haft stor betydelse för att främja användningen av de arkiv som bevaras av Riksarkivet, särskilt det kyrkliga folkbokföringsmaterialet.”

Medaljen har i och med årets pris delats ut elva gånger till totalt 15 mottagare. Medaljceremonin kommer ske vid på konferensen ”Demokratins källor” i Uppsala den 14 november. Arrangörer för den konferensen är Riksarkivet, Föreningen Svenska länsarkivarier, Folkrörelsernas arkivförbund och Näringslivsarkivens förbund.

Tidigare pristagare:
2011: Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström
2007: Marie Louise Samuelsson
2005: Ingemar Wickström
2003: Torkel Jansson
2001: Christer Troselius och P.G. Hånell
1999: Sten Wahlqvist
1998: Charles Kecskeméti
1997: Egil Johansson
1996: Stig W. Nilsson
1995: Ingemar Öhrn

(2018-09-26)