”Släktforskning är inte bara ett av de allra mest spännande fritidsintressena du kan ägna dig åt. Det blir också lätt ett sätt att leva”, skriver författarna Elisabeth Thorsell och Ulf Schenkmanis i förordet till Släktforskning – vägen till din egen historia.

I boken – eller ”bruksanvisningen” – förklaras hur man söker dig bakåt i sin egen historia. Hur man börjar med att ställa frågor på hemmaplan och gå igenom vindar och fotoalbum – och fortsätter in i arkiven till gamla kyrkböcker, domstolshandlingar och folkbokföring. Författarna lär ut tolkning av protokoll från husförhör och ger tips om hur man följer en emigrant i spåren.

Boken går igenom och förklarar ord och uttryck som släktforskaren sannolikt kommer att möta och berättar också hur man bäst ordnar sin forskning. Det lämnas tips på olika praktiska dataprogram för släktforskare, databaser fyllda av värdefull information och hemsidor på Internet som hjälper forskaren vidare bakåt i leden.

Släktforskning – vägen till din egen historia utkom första gången 1993. De nyskrivna avsnitten i denna tredje reviderade utgåva behandlar sökningar i databaser och på Internet.

Elisabeth Thorsell är en erfaren släktforskare och har varit redaktör för Svenska Släktkalendern och Släkthistoriskt Forum. Hon har skrivit flera böcker om släktforskning, bland annat Finn din släkt. Ulf Schenkmanis är radio- och TV-journalist och har gett ut ett 100-tal fackböcker, företrädesvis om trädgård, medicin och resor.

Elisabeth Thorsell & Ulf Schenkmanis:
Släktforskning – vägen till din egen historia
ICA Bokförlag
168 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2003.