Hela världen brinner

Kulturen i Lund
8 februari – 28 maj 2017

Hela världen brinner

Den 8 februari invigdes vandringsutställningen Hela världen brinner på Kulturen i Lund. Det är en utställning om mod och rädsla med avstamp i Astrid Lindgrens krigsdagböcker, men den berättar också om flyktingar som kommit till Sverige, för decennier sedan och nyligen.

Samma dag som andra världskriget bröt ut 1939 började Astrid Lindgren skriva dagbok. Hon bodde med sin man och sina två barn i Stockholm. Hon hade ännu inte slagit igenom som författare. Genom sina tankar om kriget i dagböckerna 1939–45 skapade Astrid Lindgren ett unikt privat tidsdokument. Samtidigt formade hon sin självständiga syn på världen och lade grunden till sin roll som opinionsbildare senare i livet.

Utställningen tar avstamp i krigsdagböckerna, men uppmärksammar även vår tids stora frågor: Är människan av naturen ond eller god? Kommer världen någonsin att sluta brinna? Vad kan en enskild människa göra?

I utställningen möter besökaren offer för terror och galenskap, som vittnar om sina erfarenheter. De som flydde till Sverige för decennier sedan, de som anlänt nyligen. I utställningens sista avdelning är du själv välkommen att bidra med dina tankar kring världens tillstånd idag och i framtiden.

Utställningen är producerad av Annmari Kastrup på Actit kommunikation.