KB tillgängliggör arbetarrörelsens viktigaste tidning

Arbetet

Dagstidningen Arbetet spelade en viktig roll i den svenska arbetarrörelsens framväxt. Snart går det att läsa de första 15 årgångarna i Kungliga bibliotekets digitala tidningstjänst tidningar.kb.se.

”Utan Arbetet inget folkhem!”. Så uttryckte Bosse Bernhardsson, chefredaktör mellan 1996 och 2000, sin egen tidnings betydelse.

De första numren av Arbetet finns redan nu tillgängliga via tidningar.kb.se. Inom de närmaste veckorna kommer även samtliga årgångar mellan 1887 och 1901 finnas sökbara. KB kan tillgängliggöra tidningarna tack vare finansiering från Tidningsföreningen Efter Arbetet.

– Det här är ett fantastiskt initiativ och det första i sitt slag. KB är tacksamma över föreningens handlingskraft och generositet och hoppas att fler följer efter. Givetvis vore det värdefullt att även digitalisera resterande årgångar av tidningen, säger Jonas Ahlberg, projektledare på KB.

Arbetet är ett viktigt tidsdokument över svensk arbetarrörelse, men även en generell spegel av Malmö, Sverige och världen runt sekelskiftet 1900. Via KB:s digitala tidningstjänst hittar den historieintresserade ännu fler äldre dagstidningar, helt fria att läsa och ladda ner.