Helt ny kunskap kring Ales stenar

Ny teknik och helt nya metoder kommer att kunna föra diskussionerna om Ales stenar på Österlen vidare. Med hjälp av georadar och magnetometermätningar har Riksantikvarieämbetet under september undersökt den skeppssättning som under många år har stått i centrum för hårda diskussioner mellan forskare från universiteten och fritidsforskare.

Georadar är en ny teknik som kan få stor betydelse för arkeologin. Den undersöker marken på samma sätt som ett ekolod och kan ge detaljerade bilder av strukturer och markförändringar dolda under markytan. Undersökningar med magnetometer kan visa spår av mänsklig aktivitet som eldstäder och större stolphål. Undersökningen vid Ales stenar har utförts av Riksantikvarieämbetets arkeologer vid UV Teknik.

Riksantikvarieämbetet har ansvaret för skötseln av Ales stenar, men också för att den senaste forskningen förs vidare till allmänheten. I november arrangerar Riksantikvarieämbetet därför, i samarbete med Kulturen i Lund, ett forskarseminarium som på ett unikt sätt presenterar tolkningarna av den fängslande 67 meter långa skeppssättningen och resultaten av den nya utredningen.

Professor Märta Strömbergs undersökningar under flera år presenteras samlat för första gången, fritidsforskaren Bob Linds presenterar sina tolkningar av skeppssättningen och ett övergripande perspektiv på skeppssättningars ålder och mening ges av fil.dr Tore Artelius, Riksantikvarieämbetets UV Väst.

– Det är oerhört angeläget att vi snabbt kan ta till oss de senaste forskningsresultaten och föra dem vidare i våra kontakter med allmänheten, säger Ewa Bergdahl, chef för kulturarvsturism på Riksantikvarieämbetet. Seminariet är ett av tre där vi lyfter fram den allra senaste forskningen som förberedelser inför turistsäsongen under nästa år, vi stärker dialogen mellan forskarna och dem som möter publiken också på Birka och i Gamla Uppsala.

Forskarseminariet som hålls på Kulturen i Lund den 16 november kommer också att presentera den allra senaste forskningen kring både Kiviksgraven vid Haväng och Glimmingehus.

(2006-11-06)