Fornminnen i skogen ska räddas med nya hjälpmedel

Mer än hälften av alla fornlämningar i skogen skadas av skogsbruket, det visar en undersökning som Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gjort. De som orsakat skadorna kände oftast inte till att det fanns fornlämningar där de arbetade, men ett nytt hjälpmedel kan förbättra situationen.

Undersökningen visar också att kunskapen och utbildningen ofta brister hos skogsägare och hos de planläggare och skogsmaskinförare som utför skogsarbetet.

Nu har Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och forskningsinstitutet Skogforsk släppt hjälpmedel som kan råda bot på de dystra siffrorna. I projektet ”Skogens kulturarv” har kulturvården och skogsbruket gemensamt tagit fram ett utbildningsmaterial, bestående av en handledning och en film.

Handledningen och filmen riktar sig främst till skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket. Men alla som rör sig i skogen kan ha glädje av boken och filmen – fornminnen och kulturlämningar ligger tätt och man upptäcker många spännande lämningar på en vanlig skogspromenad om man lär sig hur de ser ut.

(2003-04-16)