Stenåldersmjärden ser snart dagen ljus

Den världsunika mjärde från stenåldern som hittades under schaktningen vid Malmö Centralstation håller sakta men säkert på att friläggas från det gyttjelager som skyddat den under mer än 7 000 år. Målet är att så småningom kunna visa det unika fiskeredskapet för allmänheten.

– Den är den bäst bevarade och äldsta mjärden som hittats, säger Per Karsten, chef på Historiska museet i Lund, där mjärden i dag finns.

Det mödosamma och tidskrävande konserveringsarbetet pågår vid Historiska museet i Lund. Mjärden ligger fortfarande till största delen inbäddad i ett decimetertjockt lager av gyttja.

Konservator Bernd Gerlach och Björn Nilsson,
biträdande enhetschef på Malmö Kulturmiljö

– Gyttjan är som gummi, väldigt kompakt. Den består nästan uteslutande av organiskt material, döda alger. Det finns inga mineraler alls i gyttjan och den är helt syrefri vilket är orsaken till att den har bevarats så väl, säger konservatorn Bernd Gerlach.

Mjärden och gyttjekakan ligger i vatten i ett inplastat stålkar. Vattnet pumpas runt och filtreras hela tiden. En kemisk tillsats ser till att inga bakterier eller andra mikroorganismer kan växa och förstöra den känsliga mjärden. Bit för bit frigörs mjärden från gyttjan som omsluter den.

Mjärden är troligen tillverkad av hasselvidjor och när den är helt frilagd ska den konserveras med frystorkning. Metoden går ut på att man först ersätter det mesta av vattnet i träet med en sorts glykol. Resterande vatten tas sedan bort genom frystorkning.

Uppdraget att frigöra och konservera mjärden har Historiska museet fått av Malmö kulturmiljö som ansvarat för de arkeologiska utgrävningarna inför och i samband med bygget av Citytunneln.

– Mjärden är ett sådant fynd som vi gärna vill visa upp på något sätt. Men jag tycker att det är viktigt att vi kan visa hela mjärdens konstruktion, så att den blir begriplig. När den är helt klar att visas är svårt att säga. Konserveringen är ett tidskrävande arbete, säger Björn Nilsson, biträdande enhetschef på Malmö kulturmiljö.

Mjärden från Malmö Centralstation är världsunik, anser museichefen Per Karsten.

– Den är den bäst bevarade och äldsta mjärden som hittats. Det är också intressant att kunna konstatera att de som tillverkade mjärden hittade på den rätta designen redan då. Mjärdar som tillverkats långt senare ser ungefär likadana ut. Linné gjorde till exempel teckningar av liknande fiskeredskap under sina resor och liknande mjärdar tillverkades långt in på 1900-talet i Skandinavien.

Analyser av mjärden visar att den är omkring 7 600 år gammal.

(2006-11-12)