Näsåkers skola adopterar hällristningar

De berömda hällristningarna vid Nämforsen har adopterats av elever från Näsåkers skola. Platsen är en av de första som adopteras i Riksantikvarieämbetets uppmärksammade projekt ”Adoptera ett framtidsminne”.

Adoptionen innebär att elever från låg- och mellanstadiet får varsitt område med hällristningar som de ska studera, dokumentera och vårda. Dessutom ska eleverna inventera fornlämningar och utföra arkeologiska undersökningar i närområdet tillsammans med pedagoger och arkeologer vid länsmuseet.

De adopterade hällristningarna är bland de första i Riksantikvarieämbetets långsiktiga satsning på att förankra kulturmiljöer som läromedel i skolan.

– Bland dagens skolelever finns morgondagens kulturmiljövårdare. Här kan vi använda den kanske mest kompletta läroboken som finns, nämligen våra kulturmiljöer, säger Monika Minnhagen-Alvsten, informationschef på Riksantikvarieämbetet.

”Adoptera ett framtidsminne” är en fortsättning på EU-projektet ”Schools Adopt Monuments”. Elever i flera hundra skolor runt om i Europa har sedan början på 1990-talet adopterat byggnader, fornlämningar och andra kulturmiljöer i syfte att sprida kunskap om kulturarvet.

(2000-09-14)