Hemliga planer och projekt under andra världskriget

Andra världskriget upphör aldrig att fascinera. I Sverige under andra världskriget får läsarna fördjupa fördjupa sig i tio hemliga planer och dolda projekt. Hur planerade Sverige att bekämpa de tyska pansarförbanden? Fanns det hemliga spionbaser i Sverige? Hur fungerade krigsårens hemliga övervakningsimperium, Säpos föregångare Allmänna säkerhetstjänsten?

I boken lyfter flera av våra främsta militärhistoriska författare fram intressanta perspektiv på de dramatiska krigsåren 1939–1945. De medverkande författarna är Wilhelm Agrell, Lars-Göran Dybeck, Anders Ehrnborn, Sten Ekman, Lars Ericson Wolke, Anders Frankson och Ulf Sundberg.

Anders Frankson (redaktör):
Sverige under andra världskriget. Hemliga planer och projekt
Lind & Co
Utkom 2022