Svensk idéhistoria

Boken Svensk idéhistoria är en översikt över människors tankar om naturen, samhället och vad det är att vara människa, från forntiden till renässansen. Med konkreta exempel och ett elegant språk får läsaren tränga in i de historiska människornas förunderliga och främmande tankevärldar. Tidigare verk i ämnet har tagit avstamp i medeltiden och utgått från den lärda, skriftliga kulturen.

David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria, prövar här ett nytt grepp genom att följa tänkandets och idéernas historia så långt tillbaka som det har funnits människor i Sverige. Inte endast de stora tänkarna får här sin belysning, författaren undersöker också hur människor genom historien försökte förstå världen omkring dem. Varför började man överhuvudtaget fundera på saker och ting? Det gjorde världen begripligare och lättare att leva i, men också större, märkligare och mer förunderlig.

Här beskrivs och förklaras samspelet mellan tänkandet och omvärlden, däribland de miljömässiga, tekniska och samhälleliga förändringar som drivit fram nya idéer – från att odla marken till att uttrycka tankar i hällristningar och runor, introduktionen av skriftkultur och kristendom, och slutligen boktryckarkonsten och reformationens omstörtande förändring av tänkandet.

David Dunér är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han disputerade på en avhandling om den svenske naturfilosofen och andeskådaren Swedenborg. Dunér har sedan dess forskat om naturvetenskap, filosofi, medicin, matematik och teknik under svenskt 1600- och 1700-tal.

David Dunér:
Svensk idéhistoria. Forntid, medeltid, renässans
Historiska Media
Utkom 2022