#metoo

Kvinnohistoriskt museum
15 oktober 2022 – 10 mars 2024

Den 15 oktober 2017 startades #metoo-uppropen och spreds över världen. Berättelserna och vittnesmålen som delades under hashtaggen blev starten för en rörelse, av många kallad en revolution.

I utställningen #metoo är aktörerna i centrum – de som agerade, reagerade, förändrade arbetsplatser och samlade uppropen. De som påverkade politiken och gick ut på gator och torg. ”Det här är en utställning om den rörelsen, men också om framtiden!”

På plexiglas hängande från taket kan besökarna ta del av videor och inlägg från sociala medier från #metoorörelsen med bland andra Bianca Kronlöf, Emma Knyckare, Fatta!, Förtalskassan, Liselotte Wajstedt, RFSL, Niejda, Sáminuorra, Samordningen Metoouppropen och #metoosweden. Plexiglasen är transparanta och är en blinkning till rörelsens synliggörande av maktstrukturer.

En annan viktig del i utställningen är statistik och forskning. Här medverkar bland annat genusforskaren Hillevi Ganetz som analyserat rörelsen, Kantar/Sifo som genom trakasseribarometern följt upp #metoo på arbetsplatser och genusforskaren Fredrik Bondestam som analyserat den studien.

– För att kunna göra den här utställningen har vi varit i kontakt med massor av personer som under åren 2017 fram till idag har varit aktiva i relation till #metoo. Vi har fått en otrolig respons och en vilja att medverka i vår utställning. Utan alla medverkande hade den här utställningen inte varit möjlig, säger Maria Hedberg och Klara Lundholm, projektledare för utställningen.

Utställningen är producerad av Kvinnohistoriskt museum i samarbete med aktiva i #metoorörelsen och och formgiven av konstnären Linnéa Therese Dimitriou.