Hemmens forskningsinstitut

Nordiska museet
10 december 2010 – 29 maj 2011

Nordiska museet har ställt i ordning en fotoutställning med bilder från Hemmens forskningsinstitut, som hade sin glansperiod i början av 1950-talet. Bilderna ger idag ett surrealistiskt intryck, men var på sin tid ett viktigt led i forskningen kring hur det moderna hemmet skulle byggas, och framförallt hur husmoderns arbete kunde underlättas. Nu visas ett urval av bilderna för första gången.

För att göra köken och köksarbetet så
rationellt som möjligt använde HFI
bland annat tidsstudier.
Foto: Ateljé Sundahl © Nordiska museet

Var sak på sin plats.
Foto: Studio Granath © Nordiska museet


Hemmens forskningsinstitut bildades 1944 av husmodersföreningar och kvinnoorganisationer och finansierades av staten. Hushållslärare, kemister, näringsforskare, sociologer, arkitekter och ingenjörer klev in i människors hem och privatliv. De forskade, tog tid, undersökte och mätte. Husmoderns status höjdes – hon blev nu expert på hemarbete.

Fram till 1930-talet hade Sverige sämst bostadsstandard i Europa. Fler, bättre och billigare bostäder behövde byggas. Hemmens forskningsinstitut formulerade vad som ansågs vara god boendestandard. 1957 ombildades institutet och fick namnet Statens institut för konsumentfrågor, nuvarande Konsumentverket. Tidningen HFI-Meddelanden döptes så småningom om till Råd & rön, som fortfarande ges ut.
Idag finns en trend där hemmafrun idealiseras i samhället, med TV-program som Svenska Hollywoodfruar och Desperate Housewives. Den bistra verkligheten för 1950-talets hemmafruar var dock inte lika glamorös med kalsonger som skulle lagas och soffor dammsugas.

Olika brödrostar ger olika resultat.
Foto: Studio Granath © Nordiska museet

Syresättningen mättes för att ta reda på energiförbrukningen vid vissa hushållssysslor.
Foto: Ateljé Hernried © Nordiska museet


Bilderna i utställningen är tagna av de på sin tid främsta fotografiska ateljéerna, som Ateljé Hernried, Wahlberg, Sundahl och Studio Granath och förvärvades till Nordiska museets arkiv på 1980-talet.