När cirkeln sluts – Jonas Liveröd möter den arkeologiska samlingen

Värmlands Museum
24 november 2022 – 10 april 2023

Foto: Lars Sjöqvist

Foto: Lars Sjöqvist

Historien är full av luckor. Utifrån fragment försöker vi människor skapa oss en bild av det förflutna. Det mesta av historien känner vi inte till, det mesta är inte sparat. Arkeologi handlar om att tolka det som finns kvar, att förstå vad som varit utifrån fragment. Att ge oss glimtar av de sammanhang som utgör vår historia. Med nya analysmetoder har arkeologi som vetenskap tagit stora kliv de senaste decennierna.

I utställningen När cirkeln sluts – Jonas Liveröd möter den arkeologiska samlingen har konstnären i dialog med Värmlands Museums arkeologer fördjupat sig i och förhållit sig till museets arkeologiska samling.

Vägledd av konsten och arkeologin får besökaren ta del av det förflutna och möjlighet att sätta historien i relation till sin samtid och sig själv. Liveröd har ett stort intresse för samlingar och samlande och har under det senaste decenniet ägnat mycket tid åt att utforska och arbeta med olika museers samlingar. På Värmlands Museum har han arbetat specifikt med de arkeologiska samlingarna, vilket passar bra, eftersom han som liten drömde om att bli arkeolog.

Det som specifikt fångat hans intresse är en samling målningar och föremål utförda av konstnärer för museet under 1930- och 1940-talen, där skärvor från arkeologiska utgrävningar i Karlstad har avbildats med den förlorade delen av föremålet återskapat – det vill säga, skärvan är omgiven av en ”spökform” som ger oss helheten och fyller i tomrummet efter det försvunna.

Liveröds monumentala skulpturinstallation Closure dominerar utställningsrummet där han för samman museets objekt med avbildade skärvor med sitt verk. Rummet har förvandlats till en konstnärlig utgrävningsplats.