Hur många tänker på att vi dagligen omges av symboler med en månghundraårig tradition? När vi plockar upp en enkrona ur plånboken, tittar på Tre Kronors matchtröjor eller går förbi den vajande kommunflaggan på torget – moderna former av vapen finns överallt i det offentliga livet.

Heraldiken i Sverige är en medryckande introduktion till läran om vapenbilder. Denna tradition har sina rötter i 1100-talet, då kungar och riddare utformade släktvapen för att skapa en samhörighet inom sin grupp. Idag finns heraldiska bilder överallt där västerlandet haft kulturellt eller politiskt inflytande.

Författarna ger en konkret vägledning till hur en heraldisk bild byggs upp, med exempel från svenska släktvapen. De förklarar motiven och ger bakgrunden till varför man så ofta hittar exempelvis djur eller religiösa motiv på vapensköldar. Heraldiken i Sverige är rikt illustrerad i färg och avslutas med tips för vidare läsning.

Magnus Bäckmark & Jesper Wasling:
Heraldiken i Sverige
Historiska Media
110 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i oktober 2001.