Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren

Bokomslaget

Journalisten och feministen Hilda Sachs (1857–1935) brev till vännen, älskaren och kollegan Hinke Bergegren (1861–1936) är en unik dokumentsamling från 1800-talets sista och 1900-talets första år, då kampen för demokrati och kvinnans politiska rösträtt gick in i ett avgörande skede. De uppmuntrade varandra och samspelade mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Breven är i denna bok försedda med en inledning, kommentarer och efterord av Ellinor Melander. Många av samtidens nyckelpersoner figurerar i breven och presenteras i en utförlig personförteckning. Boken kan läsas fristående eller som en uppföljare till Melanders biografi Frisinnad och omutligt modig. En biografi om Hilda Sachs.

Ellinor Melander är fil.dr i idéhistoria. Hon har varit förste arkivarie i Riksarkivet och ansvarig för Sveriges Pressarkiv. I sin senare forskning har Melander intresserat sig för Hilda Sachs och andra kvinnliga journalister och rösträttskvinnor. Det har resulterat i ett antal artiklar, en biografi och i denna bok.

Ellinor Melander (redaktör):
Kära vän, hvad jag tänker på dig! Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren
Gidlunds förlag
Utkom 2019