Kulturarvet i fokus under helgen

Kulturarvsdagen 2019 anordnas under tre dagar, den 6–8 september. Då äger fler än 200 arrangemang rum runt om i landet. Temat för året kulturarvsdag är ”Konst och underhållning”.

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga temadag som i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd arrangeras för att bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarvet. Såväl kulturmiljöer som kulturhistoriskt intressanta byggnader, anläggningar och personer står i fokus. Dagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days som årligen lockar över flera miljoner besökare till mer än 70 000 lokala evenemang. Samtliga Europarådets medlemsstater deltar i European Heritage Days. Det är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare.

Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Ett initiativ som snart spred sig till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Sverige. Europarådet instiftade European Heritage Days 1991. År 1988 anordnade Sverige sitt första ”Öppet hus” som det först kallades och därefter Kulturhusens dag fram till 2009. Sedan 2015 har evenemanget i Sverige utökats med flera dagar och aktiviteter för barn- och unga.

Alla anmälda arrangemang finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.

(2019-09-07)