Historien bakom Norrköpings kvartersnamn

Bokomslaget

Varför heter ett kvarter i Norrköping Godvän? Vad var Stenhuset och Vårdtornet? Och vad är bakgrunden till kvartersnamn som Enväldet, Renströmmen och Trätan?

Journalisten Peter Kristensson, som skrivit boken Norrköpings gatunamn, har nu utkommit med en bok om stadens kvartersnamn. Den berättar om ålder och bakgrund till namnen på Norrköpings drygt 1 300 kvarter. Och de kan – precis som gatunamnen – berätta mycket om stadens historia.

De äldsta kvartersnamnen tillkom i början av 1700-talet när staden byggdes upp igen efter ryssarnas härjningar. Namnen speglar i hög grad den tidens Norrköping – ofta genom att de hämtades från tomtägares namn eller yrke, exempelvis Eken (Jacob Ekbohm), Vintern (Olof Winter), Hatten (hattmakare) och Klockan (klockgjutare).

Kvartersnamnen med tomtnummer användes förr som adresser och var då mer allmänt kända än i dag. Men många kvarter har gett namn åt verksamheter som finns i dagens Norrköping, däribland Linden, Rosen, Gubben och Kåkenhus. Boken är den första kompletta sammanställningen av kvartersnamnen i Norrköping.

Peter Kristensson är journalist och sedan 2000 redaktör för Nättidningen Svensk Historia. År 2014 utkom hans bok Norrköpings gatunamn som innehåller historien bakom samtliga drygt 1 500 gatunamn i Norrköpings kommun.

Peter Kristensson:
Norrköpings kvartersnamn
Klingsbergs förlag
Utkom 2018