Norrköpings gatunamn

Har det funnits några prinsar i Tre Prinsars gränd? Vem var egentligen Mäster Påvel och varför heter det Snippgränd och Rovägen? Boken Norrköpings gatunamn berättar om ursprung och ålder på samtliga drygt 1 500 namn på gator, torg, broar, rondeller och parker i Norrköpings kommun.

Boken är den första kompletta sammanställningen av gatunamnen i Norrköping och eftersom dessa ofta är frysta ögonblicksbilder av en svunnen tid innehåller boken också många intressanta personer, betydelsefulla platser och viktiga verksamheter ur Norrköpings historia.

I boken berättas till exempel att de flesta av innerstadens gatunamn fanns redan 1769. Då skulle det hållas riksdag i staden och magistraten beslutade att samtliga gator skulle ges namn, att gatuskyltar skulle sättas upp och att husen skulle numreras. För att de prominenta besökarna skulle kunna orientera sig tryckte man dessutom upp kartor där gatunamnen för första gången fanns med.

Författaren Peter Kristensson är journalist och sedan 2000 redaktör för Nättidningen Svensk Historia. Bokens inledning har skrivits av historieprofessorn Dick Harrison.

Peter Kristensson:
Norrköpings gatunamn
Klingsbergs Förlag
Utkom 2014