Om de döda allt annat än gott

Mandrådare. Horkalr. Tjuf. Lögnare. Syndare.
J. Tankar. Ord. Och. Gärningar.

Så lyder två rader i författaren och prästen Brynolph Hallborgs gravdikt i så kallad stenstil över prästen Hans Bjugg. Under 1700-talet var det vanligt att man belackade varandra i ett slags poetiska tweets som sedan spreds i avskrifter. Ofta skedde det i gravdiktens form. Författarna till dessa poem var inriktade på att fullständigt och slutgiltigt förinta sina forna antagonister.

Boken Om de döda allt annat än gott bygger på flera års grundforskning i arkiv och ger en ny bild av den tidigmoderna svenska gravpoesin.

Daniel Möller är professor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Han har tidigare skrivit en bok om djurepitafier från 1600- och 1700-talen och forskat om Olof von Dalins och Gunnar Ekelöfs pekoralpastischer.

Daniel Möller:
Om de döda allt annat än gott. Ärekränkande, burleska och infamhumoristiska inslag i svensk gravdiktning under 1600- och 1700-talen
Makadam förlag
Utkom 2023