Kvällspressens bilagor går fortsatt tungt och tappar tusentals läsare under 2014. Det visar Orvesto konsuments senaste undersökning. Bland de få tidskrifter som står emot raset hittar man historie- och motortidningar. [Journalisten]

https://www.journalisten.se/nyheter/historie-och-motortidningar-star-emot-raset