Historikern Marie-Louise Rodén tilldelas Axel Hirschs pris för 2009 av Svenska Akademien för sin bok Drottning Christina – en biografi. Förutom äran får hon
120 000 kronor. Ett lika stort belopp tilldelas historikern Henrika Tandefelt för boken Konsten att härska – Gustaf III inför sina undersåtar. [TT Spektra]

https://www.svd.se/historiker-far-axel-hirschs-pris