Drottning Kristina

Drottning Kristina (1626–1689) intar en särställning bland Sveriges regenter. Hon tillträdde sin tron knappt sex år gammal när fadern Gustav II Adolf miste livet vid slaget i Lützen 1632. Fram till 1644, året då fredsförhandlingarna som äntligen skulle avsluta trettioåriga kriget inleddes, styrdes landet av en förmyndarregering med riks-kanslern Axel Oxenstierna i spetsen.

Kristinas tid som myndig regent skulle bli kort – efter bara tio år avsade hon sig frivilligt sin ärvda krona och regeringsmakten. Hon lämnade hemlandet omedelbart efter tronavsägelsen 1654, och inom ett år kom det chockartade beskedet att Sveriges drottning, dottern till ”protestantismens försvarare”, övergått till katolicismen och ämnade bosätta sig i påvestaden Rom. Dit anlände den 29-åriga Kristina inför julhelgen 1655.

Hon skulle komma att spela en betydande roll inom staden Roms kulturliv och det påvliga hovets intrikata politik i mer än tre decennier. När hon avled 1689 hade den svenska exildrottningen hunnit bli romarnas ”la Regina”. Kristina är begravd i Peterskyrkans krypta och är en av ett fåtal kvinnor och den första utländska monark som fått dela de romerska påvarnas sista viloplats.

Denna biografi hoppas förmedla en helgjuten syn på regenten och människan. Den bygger på omfattande arkivstudier, som ger nya kunskaper om drottningen som lämnade Sverige.

Marie-Louise Rodén är en världsauktoritet på drottning Kristina. Just nu är hon professor i historia vid Högskolan i Kristianstad. Hon disputerade 1992 på en avhandling om Kristinas engagemang i den katolska kyrkopolitiken.

Marie-Louise Rodén:
Drottning Christina. En biografi
Prisma
Utkom i maj 2008

Recension i Svenska Dagbladet