Den svenska fortifikationens bilder

Tanken på bildens förmåga att förmedla kunskap växte sig stark under 1600-talet. Kartografin gjorde det för första gången möjligt att skapa bilder av något som inte gick att se med blotta ögat. Detta sammanföll väl med stormakten Sveriges ökade behov av detaljerade gränskartor eller ritningar över fästningar, som kunde bli avgörande för ett fälttågs utgång.

Att illustrera stormakten är den första presentationen av tidens omfattande kartproduktion. Ur Krigsarkivets gömmor har författarna hämtat en rad rariteter och här ger de bakgrunden till bilderna. Det handlar om stadsplaner från till exempel Stockholm och Narva, detaljerade bataljscener från slagen vid Lund och Svinesund eller ritningar från Bohus fästning.

Bokens alla kartor återges i fyrfärg. Varje kartbild är vacker som ett konstverk, med en ofantlig variationsrikedom och konstfärdighet. Författarna är alla kännare av svensk stormaktstid.

Åsa Karlsson & Ulf Söderberg (redaktörer):
Att illustrera stormakten. Den svenska fortifikationens bilder 1654–1719
Karolinska förbundets årsbok 1999
Historiska Media
144 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i augusti 2001