Historiker nya handikappforskare

Institutet för handikappvetenskap i Linköping och Örebro har nu även knutit historiker till sig. Historiker liksom psykologer, arbetsterapeuter, statsvetare, tekniker och läkare finns bland de nya doktorander som antagits till forskarutbildningen. Både Linköpings universitet och Örebro universitet står bakom institutet, som är den enda enheten för tvärvetenskaplig forskning på doktorsnivå i Europa.

Två doktorander har historia som huvudämne: Weronica Fredriksson studerar synen på handikapp i ett historiskt perspektiv och Staffan Bengtsson ägnar sig åt identitetsproblematik och föreställningsvärldar.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och kulturvetenskaplig, kunskap. Syftet med att formulera handikappvetenskap som problemområde är att inringa de olika dimensioner av handikapp och funktionshinder som finns, och låta olika perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra.

(2001-03-06)