Tio fritidsbåtar har k-märkts

Advokatbåten på Visingsö. Foto: Tommy Lönnqvist

Advokatbåten på Visingsö. Foto: Tommy Lönnqvist

Sjöhistoriska museet fortsätter att k-märka fritidsbåtar över hela landet. Den här gången tilldelas tio båtar med hemmahamnar från Piteå i norr till Mollösund på Västkusten utmärkelsen som syftar till att uppmärksamma hur ett viktigt kulturarv hålls flytande – och levande.

Sedan starten 2009 har Sjöhistoriska museet k-märkt sammanlagt 178 båtar. I listan, som nu innehåller tio nya namn, finns fritidsbåtar av olika slag och med hemmahamnar över hela landet.

– Det är alltid roligt med den stora bredden, här finns påkostade motorbåtar som Match II och Astrella byggda på 1910-talet. Bland segelbåtarna finns havskryssaren Kajsa från slutet av 1930-talet. Geografiskt finns båtarna från Piteå i norr via Stockholm, Visingsö och till Mollösund på Västkusten, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Genom märkningen av kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar hoppas museet att detta kulturarv, som ofta tas för givet, ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen och intresset för att på så sätt ge bättre förutsättningar för både bevarande och brukande.

– De gamla välskötta fritidsbåtarna är ett kulturarv som fortfarande används och finns spritt över hela landet. Därför vill vi uppmärksamma dem och deras ägare. De här båtägarna satsar både tid och pengar på båtar som vi andra kan se till sjöss och vid bryggor, säger Mats Djurberg, chef för Sjöhistoriska museet.

Följande 10 fritidsbåtar har nu k-märkts av Sjöhistoriska museet:

Motorbåten Advokatbåten, Visingsö
Motorjakten Astrella, Stockholmstrakten
Havskryssaren Gullmar VI, Stockholm
Motorbåten Hobby, Piteå
Kostern Kajsa, Stockholm
Motorbåten Kie, Mollösund
Mälarslupen Lången, Stockholm
Salongsmotorbåten Match II, Stockholm
Motorbåten Rally, Lidingö
Motorbåten Spolen, Stockholm

Till de generella reglerna för vilka båtar som kan k-märkas hör att de ska vara byggda till och med år 1965, vara i gott skick och ha en väldokumenterad historia. Det är båtens ägare som ansöker till museet om k-märkning. På Sjöhistoriska museets hemsida finns en lista över samtliga k-märkta fritidsbåtar.

(2022-06-10)

Se även Sjöhistoriska k-märker unikt kulturarv längs landets kuster (2021-05-21)