Historiker och etnolog delar Rudolf Meidner-priset

Rudolf Meidner-priset 2010 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas Andrés Brink Pinto och Björn Ohlsson. Prissumman är 25 000 kronor.

Andrés Brink Pinto är historiker och disputerade 2009 med avhandlingen Med Lenin på Byrån. Normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939.

”Andrés Brink Pintos avhandling är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av den arbetarhistoriska forskningen. I sin analys av den kommunistiska pressen visar han hur klass, kön och sexualitet förutsätter och samspelar med varandra. Hans undersökning är en både nöjsam och intressant läsning, men ger också nya verktyg för att analysera hur olika normer bidrar till att skapa och reproducera/återskapa ojämlikhet. Den bidrar därmed till en aktuell debatt”, heter det i prismotiveringen.
Björn Ohlsson är etnolog och disputerade 2009 med avhandlingen Vi som stannade på Volvo. En etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner.

”Björn Ohlsson har skrivit en samhällsrelevant avhandling som är läsvärd och lättillgänglig. Det är en berättelse om svenskt industriarbetes utveckling och innebörd för de berördas liv, som är både levande och engagerande. Den behandlar synnerligen relevanta frågor. Avhandlingens slutsatser och resultat väcker nya frågor och stimulerar till fortsatt forskning”.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, rådets ordförande 1981-1996, fyllde 80 år. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Anna Hedborg.

Priset tilldelas ”i första hand yngre forskare för tryckta vetenskapliga arbeten som väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen. Till grund för prisbelöningen ligger inte bara arbetets vetenskapliga halt utan också dess informationsvärde och tillgänglighet för en bredare publik”.

Tidigare pristagare:
2009: Jesper Johansson
2008: Jimmy Engren
2007: Jonas Sjölander
2006: Anders R Johansson
2005: Lars Hansson och Rebecca Svensson
2004: Urban Lundberg och Magnus Nilsson
2003: Roger Johansson
2002: Carina Gråbacke
2001: Örjan Nyström
2000: Gunnela Björk
1999: Göran Salmonsson
1998: Anders Kjellberg
1997: Lisa Öberg
1996: Eva Blomberg
1995: Annette Thörnquist

(2010-06-14)