Rudolf Meidner-priset till Jonas Sjölander

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas i år historikern Jonas Sjölander som i sin doktorsavhandling behandlat facklig internationalism i Sverige och Colombia.

Jonas Sjölander disputerade 2005 vid Institutionen för Humaniora vid Växjö universitet med avhandlingen Solidaritetens omvägar. Facklig internationalism i den tredje industriella revolutionen – (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonsarbetarna i Colombia 1973-1993.

”Avhandlingen kan kallas nydanande, och leder solidaritets-, klass-, och strategibegreppen in på nya vägar. Den pekar framåt mot ett forskningsfält som förhoppningsvis kommer att belysa inte bara hur svenska företag agerar internationellt, utan också hur fackligt agerande i Sverige står i relation till solidariteten med fackliga organisationer i u-länderna”, heter det i prismotiveringen.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades 1994 av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek när professor Rudolf Meidner, ordförande för Forskningsrådet, fyllde 80 år. Prissumman är 25 000 kronor. Rådets nuvarande ordförande är Villy Bergström.

Förra året tilldelades priset historikern och tidningsredaktören Anders R Johansson för trebandsverket Arbetarrörelse på en ö. 2005 delades priset mellan historikern Lars Hansson och ekonom-historikern Rebecca Svensson.

(2007-05-12)