Historisk krönika om åren 1845–1881

”Det går en åska genom tidevarvet” skrev Carl Jonas Love Almqvist år 1842. Åskan var den folkliga vreden mot överhetens förtryck och hårda motstånd mot rösträtt, fackliga krav, politisk frihet och rättvisa. Det är denna folkliga vrede Bunny Ragnerstam skildrar i sin krönika om de år som traditionellt beskrivs som ett stillsamt skede i svensk historia.

Genom en rad människoöden framställs tidevarvet med alla dess nya spänningar – det svenska industrisamhällets, städernas och svenska arbetarklassens uppkomst, det blodigt krossade upprorsförsöket i mars 1848, svenska arbetare som fick nyttig facklig lärdom som strejkbrytare i Newcastle, svartlistning av arbetarledare, inledningen till den massemigration som skulle drabba landet, och inte minst det liberala genombrottet – det stora sveket mot underklassen.

I helfigur framträder skräddaren Sven Trägårdh, landets första arbetarledare som öppet vågade framföra nya radikala folkliga krav, och den märklige järnvägsarbetaren Gottfrid Lindman, som var först att organisera de svenska arbetarna i en ny sorts klassmässig förening. Möt också cigarrarbetaren Ferdinand Laurell som startade en svensk sektion av Internationalen, en landsomfattande metallarbetaraktion och själv blev invald i Internationalens generalråd i New York.

Här finns även historien om tidningspressen, de stridbara mot de räddhågsna och falska redaktörerna som vek sig för den kungliga reaktionen. Carl Jonas Love Almqvist, landets främste författare och politiska skribent på folkets sida tvingades i landsflykt – efter 170 år bevisas han nu oskyldig till de brott han anklagades för.

Bunny Ragnerstam är journalist och författare.

Bunny Ragnerstam:
Åskan genom tidevarvet. Historisk krönika om åren 1845–81
Gidlunds förlag
Utkom 2021