Karl X Gustav

Ingen svensk kung har, vare sig förr eller senare, härskat över ett så stort välde som Karl X Gustav gjorde. Med freden i Roskilde 1658, efter det dramatiska tåget över Bält, blev Skåne, Blekinge Halland och Bohuslän en del av Sverige en gång för alla.

Det var långt ifrån givet att Karl Gustav skulle bli kung när han födde 1622. Som son till en invandrad tysk småfurste och Karl IX:s dotter Katarina hade han ingen arvsrätt till den svenska kronan. Uppväxten kom ändå att präglas av föräldrarnas kamp för att ge honom en plats i tronföljden – helst genom ett äktenskap med kusinen Kristina. Något sådant kom aldrig till stånd. Istället var det drottningens överraskande abdikation som banade väg för Karl Gustav i en tid då Europas stater oavbrutet låg i krig med varandra.

Björn Asker är docent i historia och universitetslektor i arkivvetenskap. Han har skrivit bland annat Officerarna och det svenska samhället 1650-1700 och I konungens stad och ställe om länsstyrelsernas arbete 1635-1735.

Björn Asker:
Karl X Gustav. En biografi
Historiska Media
Utkom 2009