Historiska museet köper mässhake från 1600-talet

Regeringen har i dag beslutat att ge Statens historiska museer ett bidrag om 40 000 kronor för att köpa en mässhake som för närvarande finns i familjen von Mecklenburgs ägo på Högsjö gård i Vingåkers kommun.

Mässhaken har ett stort kulturhistoriska värde, inte minst för att den påvisar Sveriges kontakter med den islamiska världen. Mässhaken fördes till Sverige i slutet av 1650-talet av Sveriges dåvarande sändebud i Konstantinopel, Claes Rålamb. Mässhaken har funnits på Högsjö gård sedan andra hälften av 1600-talet, och använts i det kapell som tillhör gården.

Brokaden i mässhaken dateras till första hälften av 1600-talet och bedöms vara såväl unik som mycket välbevarad. Mässhaken konserverades 1941, och dess ursprungliga mellanfoder finns redan i Statens historiska museums samlingar. Det ger därför en extra dimension åt kulturarvet genom att återförena mässhaken med dess foder.

(2003-03-06)