Under nästa år ska Sveriges och Finlands gemensamma historia under 600 år lyftas fram i hela landet. Det officiella programmet för att uppmärksamma 200-årsminnet av att Finland och Sverige skildes åt 1809. [SR Norrbotten]

https://sverigesradio.se/artikel/1864470