Pengar till industrisamhällets kulturarv

Regeringen har mot bakgrund av den särskilda satsningen på industrisamhällets kulturarv, beslutat att ge bidrag till Ekomuseum Bergslagen, Statens maritima museer och Språk- och folkminnesinstitutet.

Ekomuseum Bergslagen får ett bidrag på 400 000 kronor för att vidareutveckla verksamheten. Museet förmedlar bergshanteringens historia och samspelet mellan människan och de resurser som kulturen och naturen ger.

Ekomuseum Bergslagen består av 49 autentiska besöksmål av stort industrihistoriskt och kulturhistoriskt intresse. Två län (Dalarna och Västmanland) och sju kommuner (Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar) arbetar tillsammans med föreningar, stiftelser och frivilliga med att lyfta fram områdets karaktär som en järnproducerande region. De historiska originalmiljöerna binder samman nutidens människor i hela regionen och utgör identitetsskapande och gränsöverskridande helhet över länsgränserna.

Statens maritima museer får ett bidrag på 200 000 kronor till insatser för den svenska varvsepoken inom nätverket Svenska varv. Efter ett initiativ i Göteborg i mars 2002 drivs nu arbetet vidare i form av bl.a. ett nätverk. Kontakten med tung industri, varvsproduktion och varvsarbetare har tidigare enbart synliggjorts genom traditionella utställningar. Arbetet i nätverket Svenska varv ger en betydligt bredare kontaktyta.

Den svenska varvsepoken engagerar många i nuvarande och före detta varvsorter. Här finns en viktig del industrihistoria i form av minnen, föremål, arkivalier och miljöer.

Språk- och folkminnesinstitutet får ett bidrag på 200 000 kronor till projektet Namn i äldre bruksmiljö. Projektets syfte är att genom en djupundersökning av namnförrådet i en bruksmiljö vidga kunskapen om denna tidigare ganska förbisedda del av det industriella kulturarvet och dess betydelse för namnskicket i Sverige.

(2003-12-13)