Förtjänstmedalj för arbete med kyrkligt kulturarv

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas i år ut till fil.lic. och fil.hedersdoktor Ragnhild Boström, Stockholm, som under sitt långa verksamma liv ägnat stor del åt att sprida kunskap om det öländska kyrkliga kulturarvet.

Ragnhild Boström, född 1917, tillbringade ungdomsårens somrar på Öland, varvid intresset för det öländska kulturarvet väcktes. Ragnhild Boström har gett ut närmare 20 Ölandsmonografier i Sveriges kyrkors serie och publicerat ett oräkneligt antal uppsatser och artiklar, i såväl vetenskapliga och populära sammanhang. Ragnhild Boström finns även representerad i stort sett samtliga sockenbeskrivningar från Öland.

Sin höga ålder till trots är Ragnhild fortfarande verksam och är en uppskattad och entusiastisk föredragshållare med en ovanlig förmåga att levandegöra den kyrkliga utvecklingen. Ragnhild Boström är en av lokaltidningens flitigaste gästskribenter och hennes kulturhistoriska artiklar läses av de flesta ölänningar.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj har delats ut sedan 1981. Utmärkelsen ges till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården.

(2003-12-04)