I samband med Pride vill Historiska museet i Stockholm utmana historieskrivningen med projektet Gömda historier som lyfter berättelser kopplade till sexualitet och könsidentitet. [Radio Sweden]

https://sverigesradio.se/artikel/6222183