Historiska typer

Historikerns källmaterial befolkas ofta av standardiserade typer. Somliga typer har en mycket begränsad livslängd medan andra är mer beständiga. I boken Historiska typer lyfter elva forskare och skribenter fram varsin typ ur det nära eller fjärran förflutna.

Peter Josephson: ”Autodidakten” – en historia om böcker och universitet; My Klockar Linder: ”Barnlösa typer” – en plats i 1930- och 1940-talens befolkningsdebatt; Moa Matthis: ”Bastarden” – Edmund i Shakespeares King Lear som en reva i samhällsväven; Martin Wottle: ”Dilettanten” – musikälskare och virtuoser i Stockholm och Helsingfors under 1800-talet; Linn Holmberg: ”Encyklopedisten” – striden om upplysningen; Lena Lennerhed: ”Epileptikern” – medicinsk debatt 1870–1970, Orsi Husz & Håkan Forssell: ”Hermodseleven” – den svenska idén om framgång; Daniel Nyström: ”Klassresenären” – en förfluten typ?; Magnus Linton: ”Knarkaren” – födelse, liv, död; Frans Lundgren: ”Medelsvensson” – statistisk fiktion, medial metatyp och politisk fantasi; och Leif Runefelt: ”Modedockan” – en del av det europeiska kvinnohatet.

Peter Josephson & Leif Runefelt (redaktörer):
Historiska typer
Gidlunds förlag
Utkom 2020