Köpingsvik på Öland var under vikingatid och tidig medeltid en mycket viktig handelsplats. Under slutet av 1000-talet restes ett mycket stort antal runstenar vid den första kristna kyrkan. Dessa säkerligen målade runstenar blev sedan en kort tid därefter inmurade i den stenkyrka som byggdes i början av 1100-talet. Under 1900-talet har sedan många fantastiska runfynd gjorts, speciellt 1953-1954 då ersättaren till medeltidskyrkan revs.

I boken Runfynden vid Köpings kyrka presenteras för första gången samtliga 74 olika runstenar som kommer från Köpings kyrka. Huvuddelen av stenarna finns också kvar på plats, uppe i kyrkans torn. Mer än hälften av stenarna har bevarad ursprungsmålning och det går tydligt att se hur stenhuggarna i Köpingsvik har bearbetat kalkstenen.

Varje ristning beskrivs utförligt med läsning, tolkning och kommentarer. Alla stenar är också avbildade med fotografier, utom en som varit försvunnen sedan länge varav det istället finns två äldre teckningar. Totalt finns det mer än 100 fotografier i boken, varav 25 i färg.

Jan Owe:
Runfynden vid Köpings kyrka
Books-on-Demand
154 sidor, häftad, illustrerad
Utkom i april 2002.