Kvinnor och män i statens tjänst i historien

Genom tiderna har staten varit en stor arbetsgivare inom snart sagt alla områden och sysselsättningar, både för kvinnor och män. Men villkoren för kvinnor och män i statens tjänst har varit olika. Det gällde på 1600-talet så väl som vid mitten av 1800-talet. På 1600-talet kunde kvinnan fullgöra statstjänst som hustru eller änka. Vid mitten av 1800-talet var de ogifta kvinnorna som först fick inträde i statens snabbt växande kader av personal, men det skulle ta mer än hundra år för dem att nå fram ens till någotsånär formell likställighet. Det manliga motståndet mot kvinnor i statens tjänst, särskilt i de högre ämbetena, var både hårt och mångfacetterat.

I Staten var en man…? gör professor Ann-Sofie Ohlander en historisk tillbakablick om hur kvinnorna kommit in i statsförvaltningen och hur de blivit bemötta i denna manliga värld. Äktenskapet behandlas, dels som en möjlighet för kvinnan till statlig tjänst, dels som argument mot kvinnors arbete. Att utifrån sexuella aspekter en kvinna inte borde vara ensam med en man eller att den kvinnliga fysiken inte räckte till är andra argument mot kvinnor i statlig tjänst. I kapitlet ”Uniformen gör mannen – men vad gör kvinnan?” redogörs för betydelsen av uniformer även i civila yrken och varför männen bar uniform, men inte kvinnorna.

Ann-Sofie Ohlander:
Staten var en man…? Om kvinnor och män i statens tjänst i historien
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn
141 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2000