Wallåkra Stenkärlsfabrik är Årets industriminne

Creative Commons

Wallåkra Stenkärlsfabrik i Helsingborgs kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2021 av Svenska industriminnesföreningen. Wallåkra Stenkärlsfabrik får utmärkelsen för ”omställningen av en gammal skånsk lervaruindustri till ett besöksmål i tiden med bevarade traditionella metoder”.

I fabriken kan besökaren följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt, men också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett viktigt regionalt kulturarv.

Wallåkra Stenkärlsfabrik drivs sedan många år av Åsa Orrmell, som genom betydande personligt engagemang format verksamheten kring vår tids efterfrågan på genuina kulturarvsupplevelser, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Hennes insatser är ett utmärkt exempel på ett entreprenörskap i tiden.

Saltglaserat stengods är ett levande begrepp för många svenskar och Wallåkra Stenkärlsfabrik har varit en av tillverkarna av detta hushållsgods sedan fabrikens tillkomst 1864. Anläggningen är därmed representativ för den nordvästskånska lervaruindustrin, som var grundad på områdets unika fyndigheter av stenkol och lera. Dessa fyndigheter kom även att användas för storskalig tillverkning av eldfast tegel, avloppsrör och andra tekniska produkter. Wallåkra Stenkärlsfabrik har dock alltid varit inriktad mot hushållsgods och tidvis även keramiska konstföremål.

Kännetecknande för detta legendariska hushållsgods är inte bara formspråket utan även saltglasyren, som gör keramiken mycket motståndskraftig. Glasyren åstadkoms genom att salt skyfflas in i ugnen mot slutet av bränningen.

Den stora brännugnen vid Wallåkra eldas med stenkol, allt sedan starten 1864. Den pågående klimatkrisen och behovet av omställning har initierat en internationell diskussion om användningen av fossila bränslen inom industriarvet och det rörliga kulturarvet. Denna diskussion har just börjat.

Svenska industriminnesföreningen bildades 1989 och är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. Föreningen samlar enskilda och organisationer.

Utmärkelsen Årets industriminne delades första gången ut år 1995 och syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta.

Årets industriminne
2020: Jädraås samhälle
2019: Växbo Lin
2018: Dalslands kanal
2017: Långbans gruv- och kulturby
2016: Lessebo handpappersbruk
2015: Fengersfors bruk
2014: Olofsfors bruk
2013: Lapphyttan i Norberg
2012: Göteborgs remfabrik
2011: Strömsborgs ullspinneri
2010: Stripa gruva
2009: Porjus kraftverk
2008: Forsviks bruk
2007: Drängsmarks ångsåg
2006: CTH Fabriksmuseum
2005: Hylténs industrimuseum
2004: Ryttarens torvströfabrik
2003: Kalklinbanan Forsby-Köping
2002: Kyrkeby bränneri
2001: Hovermo gårds- och industrimuseum
2000: Bältarbo tegelbruk
1999: Oljeön i Ängelsberg
1998: Borns svagdricksbryggeri
1997: Grimetons radiostation
1996: Ebbamåla bruk
1995: Älvängens repslageri

(2021-05-28)