Hittade plåtmynt från 1700-talet – får 100 000 kronor

Ett av de nästan 10 cm breda kopparplåtmynten. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Ett av de nästan 10 cm breda kopparplåtmynten. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Riksantikvarieämbetet har beslutat om inlösen av 21 kopparplåtmynt som hittades i Kristianstad 2004. Ersättningen har bestämts till 100 000 kronor och tillfaller familjen som hittade 1700-talsmynten vid markarbeten på tomten.

– Det är glädjande när människor bidrar till vårt gemensamma kulturarv för det bidrar till kunskapen om vår gemensamma historia, säger Anna Östling som handlagt ärendet på Riksantikvarieämbetet.

Fornfyndet gjordes redan 2004, men uppmärksammades först i samband med SVT:s Antikrundan 2016 då fynden värderades. Efter programmet tog upphittarna kontakt med länsstyrelsen och 2018 kom ärendet in till Riksantikvarieämbetet.

En del av Riksantikvarieämbetets handläggande av ärendet har handlat om att värdera mynten som härstammar från 1700-talets första hälft och är nästan 10 cm breda. Då mynten bedömts vara slitna, kraftigt korroderade och kostnaden för konservering uppskattats till 70 000 kronor värderar myndigheten fornfyndet till 100 000 kronor.

Summan 100 000 kronor har räknats fram efter att två olika experter värderat föremålen. Summan baserar sig på föremålens skick, bevarandegrad, metallinnehåll och kulturhistoriska betydelse. Fyndet bedöms i det här fallet ha ett ovanligt högt kulturhistoriskt och vetenskapligt värde. Summan är skattepliktig och tillfaller nu alltså personerna som gjorde fyndet.

(2019-06-10)