Kulturarv i fokus för Kreativ omstart

Den 27–28 oktober arrangeras Kreativ omstart, en konferens på temat kultur och kulturarv i det regionala utvecklingsarbetet. Myndigheterna Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket arrangerar konferensen tillsammans.

Vilken betydelse har kulturarv för hållbar platsutveckling? Hur bidrar kultur till samhällsekonomin? Vad behövs för att kultursektorn ska återhämta sig efter pandemin? Kreativ omstart sätter fokus på hur kultur och kulturarv kan vara en viktig del av det regionala utvecklingsarbetet och bli en viktig resurs för att nå målen i Agenda 2030.

– Konferensen är ett viktigt tillfälle att kraftsamla över sektorsgränserna. Vi står inför stora samhällsutmaningar idag där samverkan är avgörande. Genom att använda kultur och kulturarv som regional drivkraft kan förutsättningar skapas för en hållbar utveckling i hela landet, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Kreativ omstart tar upp goda exempel på hur kultur och kulturarv kan bidra till social hållbarhet, innovation och företagande, ökad tillgänglighet och cirkulär ekonomi. Frågor som diskuteras är kapitalförsörjning i kultursektorn, fri och oberoende kultur i den regionala utvecklingen och hur digitaliseringens möjligheter ska utgå från ledningsrummet.

Medverkar gör bland annat kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Linda Zachrison, ordförande för utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin” och dr Matthias Ripp, Organisation of World Heritage Cities.

(2021-10-27)