Stadsarkivet Liljeholmskajen invigdes i dag

Stadsarkivet Liljeholmskajen. Foto: Mattias Ek

Foto: Mattias Ek

I dag invigde Stockholms stad det nya Stadsarkivet Liljeholmskajen som ska bli ett centrum för kunskap om stadens bebyggelsehistoria och bebyggelseutveckling.

– Det finns idag ett brett allmänintresse för arkitektur, design och historia. Här får stockholmare och andra unika möjligheter att upptäcka stadens bebyggelsehistoria, säger Jonas Naddebo, kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad.

Den övergripande idén för Stadsarkivet Liljeholmskajen är att samla arkiv, kompetens och externa aktörer med en gemensam utgångspunkt: Stockholms stads bebyggelseutveckling och stadsplanering.

– Staden äger många unika fastigheter för stockholmarna att besöka, Stadsarkivet Liljeholmskajen är inget undantag. I dessa gamla bergrum har Vin & Sprit en gång i tiden tappat och lagrat sina drycker, nu finns här miljontals kartor och ritningar om Stockholms framväxt att ta del av. Jag hoppas att många kommer att välja att åka hit, säger Dennis Wedin, som är stadens fastighetsborgarråd.

Lokalerna är anpassade för att rymma 100 000 meter arkiv, däribland 3,5 miljoner kartor och ritningar över byggnader, gator och parker i Stockholm. Här finns även visionära skisser som aldrig blev förverkligade. En stor del av samlingen är klassad som världsminne av Unesco. Lokalerna är på cirka 6 000 m² varav 560 m² är publika delar. Verksamheten är inrymd i två bergrum. När verksamheten är i full gång kommer besökare att kunna ta del av samtal, visningar och mycket annat som har med stadens bebyggelseutveckling och stadsplanering att göra.

Kärnan för verksamheten blir Stadsarkivets bestånd av bygglovsritningar för Stockholm. Här finns i princip alla ansökningar om bygglov som gjorts i huvudstaden från början av 1700-talet till 1978. Det är en samling på drygt två miljoner ritningar. 2011 upptogs detta ritningsarkiv på Unescos så kallade Världsminneslista (Memory of The World) eftersom Unesco bedömt att ritningsarkivet är unikt och intressant långt utanför gränserna för Stockholm och Sverige.

Förutom världsminnet finns stora mängder kartor, stadsplaner och ritningar från andra av stadens bebyggelse- och planeringsorienterade verksamheter. Ett exempel är Stadsingenjörskontorets arkiv som innehåller tomt- och plankartor från 1600-talets början fram till nutid. Det är handlingar som gör det möjligt att följa stadens planering och förändring på detaljnivå under en period på nästan 400 år.

Den totala kostnaden för att bygga Stadsarkivet Liljeholmskajen är 174 miljoner kronor.

(2019-06-10)