Höga elpriser hotar kulturarvet

Skenande elpriser drabbar landets museer och kostnaderna stjäl resurser från en redan ansträngd ekonomi. Även landets hembygdsföreningar uttrycker stor oro för höga kostnader för uppvärmning.

Organisationen Sveriges Museer har tidigare slagit larm om urholkad ekonomi som drabbar museernas kärna, samlingsförvaltningen. Den nya rapporten Elpriskris visar att ökade elpriser kommer att drabba museerna ytterligare. Minskade öppettider, till viss del stängda verksamheter och sänkta temperaturer i publika utrymmen är några av sparåtgärderna som museichefer nämner.

– Sveriges Museer uppmanar politiker lokalt, regionalt och nationellt att inrätta ekonomiska stöd för de museer vars kostnader nu skenar. Jag önskar alla en bra museiupplevelse i höst och vinter, de flesta har öppet som vanligt, men ta gärna med en extra kofta, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Många hembygdsföreningar överväger att kallställa sina hembygdsgårdar under vintern för att spara pengar. Sveriges hembygdsförbund efterlyser åtgärder från regeringen för att värna det omfattande kulturarv som hembygdsrörelsen förvaltar åt samhället.

– Riskerna med kallställning är uppenbara. Förutom risken med att få in fukt i byggnadskonstruktionen riskeras även värdefulla samlingar av föremål, textilier och lokala arkiv, säger Jan Nordwall generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

Flertalet av hembygdsrörelsens byggnader är äldre och med kulturhistoriska värden som förhindrar åtgärder som sänker uppvärmningskostnaderna. Enligt Jan Nordwall innebär en kallställning att man inte kan uppfylla försäkringsvillkorens krav på underhållsvärme.

(2022-10-02)