Hur mår du? Om psykisk ohälsa

Sancta Birgitta Klostermuseum
4 april – 11 juni 2024

Genom journaler, porträtt och berättelser skildrar utställningen Hur mår du? livet med psykisk ohälsa från 1600-talet till modern tid. Utställningen gör nedslag i livet på hospitalet, med exempel från Sundby sjukhus i Strängnäs och Sankt Annas sjukhus i Nyköping. Utställningen berättar också om hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa i dag. Du möter bland andra Johan som såg allt i de mörkaste färger och Kristin som inte kunde älska sitt barn.

Utställningen är inlånad från Sörmlands museum. I anslutning till utställningen erbjuder Sancta Birgitta Klostermuseum visningar och programpunkter som knyter an till Vadstenas historia som vårdstad.