Raoul

Sveriges museum om Förintelsen
14 maj 2024 – januari 2025

Med ovanligt mod och omvittnad handlingskraft räddade Raoul Wallenberg livet på tusentals judar under andra världskrigets slutskede. Nu öppnar Raoul, ”en liten utställning om en stor gärning”, på Sveriges museum om Förintelsen.

Raoul handlar om Raoul Wallenbergs liv från barndomen och fram till försvinnandet 1945. Fokus ligger på tiden i Budapest, på Wallenbergs, Per Angers och de andra svenska diplomaternas utfärdande av skyddspass och försöken att rädda så många judar som möjligt undan en säker död i nazisternas läger.

– Vi är stolta över och ser jättemycket fram emot utställningen Raoul på Sveriges museum om Förintelsen. Museet känns som en självklar plats för att lyfta Raoul Wallenbergs gärning, mod och civilkurage. I en alltmer osäker omvärld vill vi sprida historier om hjältemod för att inspirera andra, säger Anna Urombi, generalsekreterare på Raoul Wallenberg Academy.

Raoul kommer att visas parallellt med Sveriges museum om Förintelsens första utställning Sju liv och breddar berättelsen om Förintelsen. Wallenbergs historia är en av många kopplingar mellan Sverige och Förintelsen, ett exempel som visar hur svenskar gjorde skillnad och aktivt bidrog till att människor överlevde Förintelsen.

– Raoul Wallenberg och hans gärning är med rätta en världskänd del av den svenska historien. Genom den här utställningen vill vi belysa hela Raouls liv och visa att han, precis som alla människor, har och kan göra ett val när det gäller att agera mot totalitära regimer och för att rädda liv. Vi hoppas att utställningen både informerar och inspirerar, säger Katherine Hauptman, museichef på Sveriges museum om Förintelsen.

Utställningen Raoul har producerats av Raoul Wallenberg Academy i samarbete med designbyrån Sunny at Sea och Sveriges museum om Förintelsen. Den visas på Torsgatan 19 i Stockholm.