Gustav Vasa och hans fiender

Gustav Vasa har i nyare forskning lyfts fram som en tyrann. I boken Gustav Vasa och hans fiender får läsarna lära känna de individer och enheter som försökte förhindra hans expansionspolitik.

Gustav växte upp under Kalmarunionens tid. Den tidigaste av hans motståndare var den danske kung Kristian II (1481–1559). Den stora konflikten uppstod vid Kristians försök att återställa unionens fulla styrka. Gustav Vasa ville lägga under sig Sverige, som länge hade rivits sönder av unionen. Gustav Vasa blev Kristian II:s största fiende.

Gustav Vasas övriga opponenter tillkom när han var Sveriges kung (1523–1560). Bland dem fanns den katolska kyrkan, Lübeck som Hansas centrala stad och ätten Sture med dess invecklade bakgrundshistoria. De viktigaste motståndarna var sekreteraren och reformationstillskyndaren Olaus Petri och upprorsledaren Nils Dacke. De kämpade för samma sak på olika sätt, det vill säga motsatte sig starkt den regeringsform som Gustav Vasa följde.

Heikki Ylikangas är historiker och professor emeritus. Han har publicerat flera fackböcker om finsk historia, därtill både pjäser och romaner.

Heikki Ylikangas:
Gustav Vasa och hans fiender. Från Kristian II till Nils Dacke
Lind & Co
Utkom 2022