Västernorrlands museum drar ner på personal och utställningar

Västernorrlands museum. Foto: Blajo (Wikimedia Commons CC BY 3.0)

Västernorrlands museum. Foto: Blajo (Wikimedia Commons CC BY 3.0)

Styrelsen för Västernorrlands Museum har beslutat om prioriteringar i verksamheten. 7,5 tjänster tas bort inom pedagogik, Kulturarvs-IT, utställningsproduktion och ekonomi. Antalet tillfälliga utställningar i museibyggnaden kommer att minskas till förmån för att bygga om och digitalisera basutställningar.

En annan förändring blir att den bokningsbara skolpedagogiska verksamheten kommer att pausas. Under de närmaste åren kommer det inte att kunna genomföras större digitaliseringsinsatser. Dessutom kommer föremålshanteringen vara begränsad.

– Nu följer ett par år av åtgärder som på sikt kommer att möjliggöra bättre måluppfyllelse för museets del och värdefulla upplevelser för besökarna. Det är självklart tråkigt att inte räcka till allt vi vill göra och åstadkomma, men vi får ta några utvecklingsspår i taget, och bygga upp verksamheten klokt utifrån de resurser vi har, säger museichef Jenny Samuelsson.

Museet har under många år saknat resurser att underhålla och utveckla verksamheten hållbart. Ökade resurser kommer närmaste åren att gå till friluftsmuseets underhåll och utveckling som besöksmål, till att arbeta regionalt och med kulturmiljöuppdraget, att arbeta om basutställningarna och tillgängliggöra samlingar samt till att etablera verksamhet som ger ökad externfinansiering. En del nya rekryteringar krävs för att möta de nya prioriteringarnas kompetensbehov.

”Målet med förändringarna är ett långsiktigt hållbart länsmuseum, som utvecklas i sitt regionala uppdrag. Museets uppdrag och mål är att nå hela länet med sin verksamhet. Museet ska främja och förmedla länets kulturarv och kulturmiljöer, och nå ut brett. Det ska vara ett älskat besöksmål som lockar länsinvånare och långväga besökare, med spännande och engagerande utbud och innehåll i våra program, utställningar och kunskapsförmedling, digitalt och fysiskt. Det ska också satsas på att vara en fysisk och digital mötesplats, i samverkan med offentlig verksamhet, förenings- och näringsliv”, skriver museet i ett pressmeddelande.

Thomas Näsholm, stiftelsens ordförande, anser att situationen är allvarlig men ser hoppfullt på framtiden:

– Det är viktigt att vi ser möjligheter med besöksmålsutveckling, kulturturism och förenings- och näringslivssamarbeten på olika intressanta sätt. I vårt uppdragsdirektiv från stiftelsebildarna står målet att vi ska öka externfinansieringen. Detta är en ny inriktning för museet, som kommer att ta ett tag att bygga upp. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart museum på alla sätt. Museet är en ovärderlig tillgång för vårt län, och en viktig resurs för regional utveckling och tillväxt.

– Som stiftelsens ordförande ber jag också om allmänhetens förståelse att tillgången till vissa delar av verksamheten kommer att vara begränsad under ett antal år, säger Näsholm.

(2019-06-25)

Se även Neddragningar på Västernorrlands museum (2019-06-04).