Husens röster

Omslaget

Vad kan ett hus berätta om dem som bott eller bor där? Om sig självt? Kan hus tala till oss? Berättar de om en viss tid, om skydd, om status, om plikt, om att fängsla? Till vilka av våra sinnen vänder de sig när de vill kommunicera? Synen? Känseln? Lukten? Hörseln? Finns en ”husets ande”?

Viveka Adelswärd försöker ge svar på frågor som just dessa. Hon börjar söka lösningar bland bilderna av hus i klassiska barnböcker och går sen vidare till konst, skönlitteratur och forskningsrapporter. Men under hennes intresse av att fånga husens röster ligger också erfarenheten av att leva med familjen i ett ovanligt hus – gården Adelsnäs i Åtvidaberg.

Viveka Adelswärd är professor emerita i kommunikation vid Linköpings universitet, och medverkade under många år i Svenska Dagbladets språkspalt och som krönikör i Östgöta Correspondenten.

Viveka Adelswärd:
Husens röster 
Carlsson Bokförlag
Utkom 2018