Tåget över Bält

I år är det 350 år sedan Karl X Gustav och den svenska armén genomförde sin marsch över de danska sunden. Händelsen har gått till historien som Tåget över Bält och är en av den svenska historiens mest framgångsrika krigsoperationer, men också en av de mest riskfyllda. Med marschen visade svenskarna en kallblodighet av sällan skådat mått. Händelsen ledde fram till freden i Roskilde, då bland annat Skåne, Blekinge och Bohuslän blev svenska.

I 1658 – Tåget över Bält beskriver Lars Ericson Wolke hur denna spektakulära krigsoperation över huvud taget var möjlig. Han skildrar det militära genidraget och ger bakgrunden till händelserna: krigssituationen mellan Sverige och Polen/Ryssland; hur ärkefienden Danmark lurade i vassen och väntade på första bästa tillfälle att slå tillbaka.

Förutom beskrivningen av krigståget förklarar författaren också varför det svenska anfallet lyckades medan det danska försvaret misslyckades. Boken avslutas med en epilog som redogör för vad det egentligen var för landområden som Sverige erhöll 1658. Vad utmärkte de nya sydliga landskapen?

Lars Ericson Wolke är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Han har bland annat skrivit Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, Johan III. En biografi och Krigets idéer. Svenska tankar om krigföring 1320–1920 samt medverkat i Svenska fältslag och Trettioåriga kriget.

Lars Ericson Wolke:
1658 – Tåget över Bält
Historiska Media
Utkom 2008

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2008.