Huspriser i Stockholm 1420–2020

Den kraftiga prisuppgången på fastigheter i Sverige sedan 1990-talet är långt ifrån unik, sett till historien. Under exempelvis första halvan av 1600-talet växte Stockholm kraftigt och den starka tillväxten påverkade i högsta grad fastighetspriserna redan då.

Fastighetsprisindex från olika sekler visar dessutom att huspriserna år 2000 realt var något lägre än hundra år tidigare. Vidare behövde en arbetare år 2021 jobba en fjärdedel av vad en arbetare behövde göra för att köpa hus på 1860-talet, och endast marginellt längre än på 1400-talet.

Detta framgår av boken Banking, Bonds, National Wealth and Stockholm House Prices 1420–2020. Den är en unik redovisning av bland annat hur huspriserna realt har utvecklats i Sverige under 600 år och kastar nytt ljus över debatten om huspriser och vad som utlöser ett prisfall.

I boken listas de tio kraftigaste prisfallen genom århundradena. Tydligt är att det inte nödvändigtvis är finanskriser som ligger bakom de största prisnedgångarna, men ofta inflation, krig, pandemier och andra kriser.

Listan ”toppas” av ett kraftigt prisfall runt sekelskiftet 1700. Då drabbades Sverige av missväxt och hungersnöd, följt av det Stora nordiska kriget i början av 1700-talet. Mänskliga tragedier som även fick betydande effekter på fastighetspriserna. Inflationen låg under perioden som högst på 124 procent och priset på fastigheter sjönk med 50 procent.

Andra kraftiga prisfall inträffade i början av 1900-talet, minus 41 procent, med en inflation på 94 procent, och under 30-talets depression och andra världskriget, inflation runt 30 procent, prisfall 43-51 procent.

Detta är den tredje boken i serien ”Historical Moneary and Financial Statiscs for Sweden” från Riksbanken.

Rodney Edvinsson, Tor Jacobson & Daniel Waldenström (redaktörer):
Banking, Bonds, National Wealth and Stockholm House Prices 1420–2020
Ekerlids Förlag
Utkom 2022