Vasalandet Vikbolandet

Sverige kring sekelskiftet 1600 styrdes till stor del från trakten av Norrköping. Vasafurstarna hade sin bas i de rika och strategiskt viktiga bygderna mellan Motala ström, Bråviken och Slätbaken. Vikbolandet var även då en rik jordbruksbygd och den som ägde marken och satt på de viktiga städerna Norrköping och Söderköping hade ett brohuvud för att styra riket.

Stegeborg, Johannisborg, Bråborg, Skenäs, Rönö – överallt satt släkten Vasa och dess ättlingar under ett par hundra år då stormakten Sverige byggdes upp.

Från Stockholm och söderut färdades kungligheterna genom det vilda Kolmården via Norrköping. Vintertid kanske över Bråvikens is, den isfria delen av året ofta ned mot de väntande färjkarlarna vid Kvarsebo för en båtfärd över Östersjöviken. Än idag löper ”Drottning Kristinas väg” rakt igenom skogen till Kvarsebo, där man kunde skeppas över till Vikbolandet. Den fortsatte söder om vattnet.

De flesta slotten och gårdarna är borta i dag. Ett flertal brändes när ryska flottan förhärjade bygden sommaren 1719. Men på ett par ställen finns ännu ståtliga ruiner, som minner om den tid i Sveriges historia när Vikbolandet var Vasalandet.

Christopher Jarnvall är kommunalråd i Norrköping och verksam inom media och public affairs. Han har skrivit flera böcker med historiskt tema, bland annat Husen som låg i vägen. Ulf Gemsiö är gymnasielärare i bland annat historia vid riksinternaten Lundsbergs skola och Grennaskolan. Tillsammans med sonen Fredric gör han podden Vi går till historien.

Christopher Jarnvall & Ulf Gemsiö:
Vasalandet Vikbolandet
Vulkan
Utkom 2022